Zarząd

ZARZĄD:

Paweł Józef Werecki – Prezes Zarządu
Robert Kucharski – Wiceprezes Zarządu
Joanna Teresa Janicka – Sekretarz
Agnieszka Fiszer – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Sławomir Owczarek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mariola Sadło – Członek Komisji Rewizyjnej
Olga Włodarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej